ارتباط شخصیت با هوش فرهنگی

ارتباط شخصیت با هوش فرهنگی


چکیده

اطلاعات فرهنگی یکی از موضوعاتی است که در ادبیات کشورها بسیار زیاد به آن می پردازند که علاوه بر این، روی مهارت های ارتباطی میان فرهنگ ها نیز در ادبیات تاکید شده است. صفات شخصیتی بسیار متغیر هستند زیرا افراد دارای ویژگی های شخصیتی متفاوت هستند و این تفاوت بر مهارت های فرهنگی و ارتباط بین فرهنگ ها تاثیر می گذارد. بر اساس بررسی هایی که روی چند کارمند خارجی انجام شده، اثبات کرده اند که هوش فرهنگی بر مهارت های ارتباطی بین فرهنگی و همچنین ویژگی های شخصیتی بر هوش فرهنگی و مهارت های ارتباطی بین فرهنگی تاثیر مثبت دارد.

معرفی

در دنیای کسب و کار مدرن، کارکنان یکی از منابع ارزشمند شرکت ها هستند. شرکت ها همیشه راهکارهایی را برای ایجاد مزیت های رقابتی فراهم می کنند و آنها از ایده های کارکنان خود در ایجاد استراتژی ها استفاده می کنند. مدیریت کارکنانی که دارای فرهنگ های گوناگون هستند، برای حمایت از استراتژی های شرکت ضروری است. از آنجا که کارکنان از یکدیگر انتظار دارند که ارزش ها و ویژگی های فرهنگی همدیگر را درک کنند، بنابراین تنها درک یکدیگر، دقیقا انتظارات آنها را برآورده می کند. هنگامی که انتظارات کارکنان در محل کار برآورده می شوند، می توانند از ماموریت، وظایف و استراتژی های شرکت پشتیبانی کنند.

بنابراین مدیریت تنوع فرهنگی و درک ویژگی های شخصیتی که بر ارتباطات بین فرهنگی تأثیر می گذارد، برای موفقیت تصمیمات استراتژیک بسیار مهم است. کارکنان دارای ویژگی های مختلف و قابلیت های مختلف در شرکت ها هستند. همچنین صفات شخصیتی این کارکنان با یکدیگر تفاوت دارند و این تفاوت در افکار و رفتار کارکنان تاثیر می گذارد. در دنیای جهانی، شرکتها به طور مشابه شامل کارکنانی هستند که دارای فرهنگ های گوناگون هستند. درک کارکنانی که فرهنگ های گوناگون دارند، برای شرکت ها بسیار مهم است. کارکنانی که تفاوت های فرهنگی را در باطن خود قبول می کنند و نسبت به آنها تحمل نشان می دهند، توانایی مهمی دارند و شرکت ها مایل به نگه داشتن این کارمندان توانمند هستند.

برخی انسان ها با فرهنگ های متنوع سازگار نیستند و برخی دیگر برعکس به سرعت با فرهنگ جدید هماهنگ می شوند. از این رو صفات شخصیتی افراد عمل مهمی برای درک فرهنگ های مختلف هستند. به همین ترتیب زمانی که افراد با فرهنگ های گوناگون با هم ارتباط برقرار می کنند، صفات شخصیتی آنها کیفیت ارتباطات را تحت تاثیر قرار می دهند. در حالی که افراد انعطاف پذیر به راحتی با کسی که دارای فرهنگ نا آشناست، ارتباط بر قرار می کند، اما افراد درونگرا برای ارتباط بسیار رنج می برند.

برای مدیریت اختلاف های فرهنگی نیاز به برقراری ارتباط میان افراد با فرهنگ های گوناگون است و این نیاز به اطلاعاتی درباره هنجارها، عادات و سنت های فرهنگ های خارجی دارد.

ارتباط شخصیت با هوش فرهنگی

صفات شخصیتی

شخصیت موضوعی است که اغلب توسط محققان بررسی می شود. همانطور که هر فردی دارای شخصیت پیچیده ای است، درک کردن افراد بسیار سخت است اما ویژگی های افراد به شناخت آنها کمک می کند. شخصیت به عنوان یک فاکتور مهم به دلیل داشتن صفات مختلف به شمار می رود. صفات فیزیکی افراد و همچنین افکار، احساسات، رفتارها، عادات، خواسته ها و نگرش ها به طور قابل توجهی متفاوت هستند.

شخصیت در تعیین حالات عاطفی، رفتاری و شناختی افراد نقش دارد و گوناگونی افراد می تواند با شخصیت توضیح داده شود. همچنین تنوع رفتارهای اشخاص مربوط به ارزش ها و باورهای افراد و ارزش و اعتقادات نیز، نتیجه شخصیت آنهاست.

مدل هایی با پنج بعد شخصیتی توسط محققان بررسی شدند که این پنج مورد عبارتند از: برونگرایی، آمادگی برای تجربه، عصبی بودن، سازگاری و مسئولیت پذیری.

برونگرایی شامل گفتگو و رفتارهای ابتکاری برخلاف رفتارهای آرام و خجالتی و همچنین پویا، فعال و پر انرژی بودن است. افراد آماده پذیرش تجربه، در هنر خلاق بوده و با انعطاف پذیری بیشتری عمل می کنند، همچنین نسبت به ارزش های افراد دیگر احترام می گذارند و ساختار فکری متفاوتی نسبت به دیگران دارند. عصبی بودن نتیجه احساساتی است که استرس باعث می شود و این ویژگی مربوط به احساسات است. سازگاری نیز به این معناست که فرد دیگر افراد را در نظر می گیرد و همچنین نسبت به دیگران دلسوزانه رفتار می کند. همچنین مسئولیت پذیری بیانگر این است که افراد با نظو برنامه ریزی بیشتری کار می کنند و مصمم تر عمل می کنند.

هوش فرهنگی

هوش فرهنگی به این معنی است که افراد بتوانند تنوع فرهنگی را به طور موثر درک کنند و همچنین افرادی که آن را به خوبی مدیریت کنند از قابلیت هوش فرهنگی برخوردار هستند. هوش فرهنگی مستلزم گوناگونی افراد، سازگاری آنها با محیط فرهنگی نا آشنا و درک افراد از فرهنگ های متفاوت است.

باید بدانید که برای داشتن هوش فرهنگی بالا نیاز به جمع آوری اطلاعات درباره فرهنگ ها و افراد مختلف و توانایی سازگاری با آنها می باشد.

هوش فرهنگی دارای چهار بعد فراشناختی، انگیزشی، شناختی و رفتاری است. هوش فراشناختی دستیابی به اطلاعات فرهنگی را برای درک عوامل مختلف فرهنگی و حل مشکلات مربوط به آن ... می کند. همچنین هوش فراشناختی تاکید می کند که فرآیند فکری باعث ایجاد توانایی افراد می شود.

هوش انگیزشی مربوط به توجه و انرژی است که افراد برای سازگاری با فرهنگ های نا آشنا نشان می دهند و تمایل افراد برای مشکلات فرهنگی در محیط کار از ویژگی های هوش فرهنگی است.

هوش شناختی منعکس کننده هنجارها، سنت ها و عرف هایی است که در فرهنگ های مختلف شکل گرفته و شامل ساختارهای اجتماعی – فرهنگی و دانش درباره ارزش فرهنگ های متفاوت است. هوش رفتاری به معنای توانایی لازم برای اجتماعی شدن در محیطی است که فرهنگ های مختلفی را شامل می شود و در دو نوع رفتار کلامی و غیر کلامی نیاز به سازگاری و انعطاف پذیری دارد.

ارتباط شخصیت با هوش فرهنگی

ارتباط شخصیت با هوش فرهنگی

هنگامی که مردم در محیط هایی با فرهنگ های نا آشنا قرار می گیرند، رفتارهای ارتباطی دیگران را درک نمی کنند و رفتار آنها را با توجه به فرهنگ آنها معنی می کنند و این وضعیت باعث ناسازگاری در ارتباط بین افراد با فرهنگ های مختلف است.

بر اساس بررسی های انجام شده روی کارمندانی که مدیران و همکاران خارجی داشته اند، نتایجی به دست آمده است. نتیجه اول این است که ویژگی های شخصیتی کارکنان و مدیران بر ارتباطات آنها تاثیر می گذارد.

یک کارمند آلمانی عنوان کرده است که مدیر دپارتمان ما شخصیت بسیار سازگاری دارد و من هم به دلیل سازگار بودن، راحت با او کنار آمده و به توافق می رسیم. اما برخی از همکارانی که ناسازگار هستند، باعث بروز اختلافاتی می شوند.

همچنین کارمندان اطلاعاتی درباره فرهنگ مدیران خارجی داده اند اما با گذشت زمان خود را با این اختلاف نظرها وفق داده اند. به عنوان مثال یک کارمند که در یک شرکت با مدیری از کره جنوبی کار می کند، می گوید: " یک مدیر کره ای با دمپایی در محل کار قدم می زند… اولین بار که با چنین چیزی روبرو شدم واقعا تعجب کردم. در ابتدا به نظرم عجیب می آمد اما به مرور زمان به این رفتار عادت کردم. دو فرهنگ با گذشت زمان با یکدیگر ادغام می شوند. "

کارمندی دیگر که در یک شرکت آلمانی کار می کند، می گوید: " ما به طور متوسط 20 دقیقه ناهار می خوریم و سپس سریع شروع به کار می کنیم اما مدیران آلمانی زمان ناهار خود را تا آخر استفاده می کنند و سپس در زمان مناسب شروع به کار می کنند. آنها هیچ زمانی را از دست نمی دهند و مفید کار می کنند و همچنین بسیار اصولی عمل می کنند. "

وقتی توضیحات کارمندان در نظر گرفته می شود، نتیجه این است که کارکنان اطلاعات فرهنگی خود را از فرهنگ های بیگانه به دست می آورند و این اطلاعات به آنها کمک می کند تا رفتار ارتباطی دیگر کارکنان و مدیران را بهتر درک کنند.

واضح است که اطلاعات فرهنگی عاملی است که بر شایستگی ارتباطات بین فرهنگی تأثیر می گذارد. اگرچه کارمندانی هستند که ویژگی های شخصیتی متفاوتی در محل کار دارند، اما وقتی اطلاعات فرهنگی خود را در مورد مدیران و همکاران به دست می آورند، بدون توجه به ویژگی های شخصیتی، به راحتی با مدیران ارتباط برقرار می کنند.

نتیجه ای که از مصاحبه ها حاصل می شود این است که کارکنان با توجه به دیدگاه مدیران خارجی به رویدادها و موقعیت ها نگاه می کنند اما این توانایی به آرامی پیشرفت می کند. وقتی کارمندان وقت بیشتری را در محل کار می گذرانند، بنابراین بهتر می توانند انتظارات و دیدگاه مدیران خارجی را درک کنند.

کسانی که شخصیت سازگاری دارند، بسیار سریع تر از دیگران با فرهنگ های بیگانه آشنا شده و اطلاعات فرهنگی بیشتری بدست می آورند. در نتیجه با دیگران بهتر رفتار و ارتباط برقرار می کنند و نزد دیگران با شخصیت و محبوب جلوه می کنند. این است ارتباط شخصیت با هوش فرهنگی...

ارسال شده در 1398-05-20 توسط آذین نوراللهی روانشناسی 0 280

ارسال نظرپاسخ

مقایسه 0
قبلی
بعدی

محصولی وجود ندارد

بعدا تعیین می شود ارسال
0 تومان مالیات
0 تومان جمع کل

با احتساب مالیات

مشاهده و تکمیل سبد خرید