پاکت

مرجع: A4G-114
37,070 تومان (با مالیات)
پاکتی خاص و متفاوت با طرح های جذاب و زیبا برای حمل اوراق و برگه های مهم شما.
مرجع: A4-116BT
11,836 تومان (با مالیات)
محصولی مناسب برای استفاده به عنوان هدیه تبلیغاتی در کنفرانس ها و سمینارها.
مرجع: A4-116BT
11,836 تومان (با مالیات)
محصولی مناسب برای استفاده به عنوان هدیه تبلیغاتی در کنفرانس ها و سمینارها.
مرجع: A4-116BT
11,836 تومان (با مالیات)
محصولی مناسب برای استفاده به عنوان هدیه تبلیغاتی در کنفرانس ها و سمینارها.
مرجع: A4-116BT
11,836 تومان (با مالیات)
محصولی مناسب برای استفاده به عنوان هدیه تبلیغاتی در کنفرانس ها و سمینارها.
مرجع: A4-116BT
11,836 تومان (با مالیات)
محصولی مناسب برای استفاده به عنوان هدیه تبلیغاتی در کنفرانس ها و سمینارها.
مرجع: A4-116BM
11,836 تومان (با مالیات)
محصولی مناسب برای استفاده به عنوان هدیه تبلیغاتی در کنفرانس ها و سمینارها.
مرجع: A4-116BM
11,836 تومان (با مالیات)
محصولی مناسب برای استفاده به عنوان هدیه تبلیغاتی در کنفرانس ها و سمینارها.
مرجع: A4-116BM
11,836 تومان (با مالیات)
محصولی مناسب برای استفاده به عنوان هدیه تبلیغاتی در کنفرانس ها و سمینارها.
مرجع: A4-116BM
11,836 تومان (با مالیات)
محصولی مناسب برای استفاده به عنوان هدیه تبلیغاتی در کنفرانس ها و سمینارها.
مرجع: A4-116BM
11,836 تومان (با مالیات)
محصولی مناسب برای استفاده به عنوان هدیه تبلیغاتی در کنفرانس ها و سمینارها.
مرجع: A4-113BC
21,285 تومان (با مالیات)
محصولی مناسب برای حمل اوراق و برگه های مهم و ضروری شما.
مرجع: A4-113BC
21,285 تومان (با مالیات)
محصولی مناسب برای حمل اوراق و برگه های مهم و ضروری شما.
مرجع: A4-113BC
21,285 تومان (با مالیات)
محصولی مناسب برای حمل اوراق و برگه های مهم و ضروری شما.
مرجع: A4-113BC
21,285 تومان (با مالیات)
محصولی مناسب برای حمل اوراق و برگه های مهم و ضروری شما.
مرجع: A4-113BC
21,285 تومان (با مالیات)
محصولی مناسب برای حمل اوراق و برگه های مهم و ضروری شما.
مرجع: A4-113BC
21,285 تومان (با مالیات)
محصولی مناسب برای حمل اوراق و برگه های مهم و ضروری شما.
مرجع: A4-113BC
21,285 تومان (با مالیات)
محصولی مناسب برای حمل اوراق و برگه های مهم و ضروری شما.
مرجع: A4-117
23,474 تومان (با مالیات)
پاکتی جذاب و متفاوت برای حمل و نگهداری برگه، اسناد، مدارک، کاتالوگ و ...
مرجع: A4-117
23,474 تومان (با مالیات)
پاکتی جذاب و متفاوت برای حمل و نگهداری برگه، اسناد، مدارک، کاتالوگ و ...
مرجع: A4-117
23,474 تومان (با مالیات)
پاکتی جذاب و متفاوت برای حمل و نگهداری برگه، اسناد، مدارک، کاتالوگ و ...
مرجع: A4-117
23,474 تومان (با مالیات)
پاکتی جذاب و متفاوت برای حمل و نگهداری برگه، اسناد، مدارک، کاتالوگ و ...
مرجع: A4-117
23,474 تومان (با مالیات)
پاکتی جذاب و متفاوت برای حمل و نگهداری برگه، اسناد، مدارک، کاتالوگ و ...
مرجع: A4-117
23,474 تومان (با مالیات)
پاکتی جذاب و متفاوت برای حمل و نگهداری برگه، اسناد، مدارک، کاتالوگ و ...

پاکت

پاکت ها یک نوع پوشه یا به اصطلاح عامیانه و شناخته شده تر فولدرهایی هستند که برای نگهداری و حمل اوراق، اسناد و مدارک کاربرد داشته و حتی می توان از آن برای بایگانی نیز استفاده کرد. این پاکت ها به طور معمول درب داشته و برای محفوظ نگه داشتن محتویات خود، به انواع مختلفی بسته می شوند.

برخی از پاکت ها پلاستیکی اند و برخی مقوایی. پلاستیکی ها نیز خود انواع مختلفی دارند. بعضی ها مات هستند و بعضی شفاف. حتی در جنس پلاستیک نیز متفاوت اند. برخی پلاستیک PP هستند، برخی پلاستیک فوم و برخی دیگر پلاستیک متالیک.           

این تقسیم بندی ها در نوع بسته شدن پاکت ها نیز وجود دارد. بعضی ها دکمه دارند و بعضی ها کش دار. بعضی به وسیله زبانه ای از جنس خود پاکت بسته می شوند و بعضی دیگر به وسیله نخ. این بین ویژگی های دیگری نیز وجود دارد که پاکت ها را از یکدیگر متمایز می کند. مثل جای کارت ویزیت و یا جیبی که در برخی از آنها تعبیه شده است. همچنین سایز پاکت ها. به طور کلی پاکت ها در ابعاد استانداردی همچون A3، A4، B5، FC، پاکت نامه و یا پاکت های سایز کوچک تولید می شود.


یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم های مورد علاقه بسازید.

ورود