کلیر بوک 

کلیربوک نوعی پوشه است که از چندین برگه پوشه کیسه ای (کاور) که با دوخت یا با حلقه های کلاسوری کنار هم قرار گرفته اند. برخی از آنها دارای قاب هستند تا بهتر درون قفسه های بایگانی قرار بگیرند. برخی از افراد یا برندها این محصول را با نام کلربوک می شناسند.

همه ما در زندگی شخصی، کاری و تحصیلی با برگه هایی سر و کار داریم که حاوی اطلاعات مهمی هستن و بای...

بیشتر
مقایسه 0