پاکت

مرجع: A3-124
37,136 تومان (با مالیات)
بهترین وسیله برای حمل، محافظت و آرشیو برگه ها و مدارک سایز A3 شما.
مرجع: A3-124
37,136 تومان (با مالیات)
بهترین وسیله برای حمل، محافظت و آرشیو برگه ها و مدارک سایز A3 شما.
مرجع: A3-124
37,136 تومان (با مالیات)
بهترین وسیله برای حمل، محافظت و آرشیو برگه ها و مدارک سایز A3 شما.
مرجع: A3-124
37,136 تومان (با مالیات)
بهترین وسیله برای حمل، محافظت و آرشیو برگه ها و مدارک سایز A3 شما.
مرجع: A3-107T
22,176 تومان (با مالیات)
بهترین پاکت برای جابجایی، نگهداری و آرشیو اسناد و مدارک سایز A3 شما.
مرجع: A3-107T
22,176 تومان (با مالیات)
بهترین پاکت برای جابجایی، نگهداری و آرشیو اسناد و مدارک سایز A3 شما.
مرجع: A3-107T
22,176 تومان (با مالیات)
بهترین پاکت برای جابجایی، نگهداری و آرشیو اسناد و مدارک سایز A3 شما.
مرجع: A3-107M
22,176 تومان (با مالیات)
پاکتی مناسب برای حمل، نگهداری و بایگانی اسناد و مدارک سایز A3 شما.

پاکت

پاکت ها یک نوع پوشه یا به اصطلاح عامیانه و شناخته شده تر فولدرهایی هستند که برای نگهداری و حمل اوراق، اسناد و مدارک کاربرد داشته و حتی می توان از آن برای بایگانی نیز استفاده کرد. این پاکت ها به طور معمول درب داشته و برای محفوظ نگه داشتن محتویات خود، به انواع مختلفی بسته می شوند.

برخی از پاکت ها پلاستیکی اند و برخی مقوایی. پلاستیکی ها نیز خود انواع مختلفی دارند. بعضی ها مات هستند و بعضی شفاف. حتی در جنس پلاستیک نیز متفاوت اند. برخی پلاستیک PP هستند، برخی پلاستیک فوم و برخی دیگر پلاستیک متالیک.           

این تقسیم بندی ها در نوع بسته شدن پاکت ها نیز وجود دارد. بعضی ها دکمه دارند و بعضی ها کش دار. بعضی به وسیله زبانه ای از جنس خود پاکت بسته می شوند و بعضی دیگر به وسیله نخ. این بین ویژگی های دیگری نیز وجود دارد که پاکت ها را از یکدیگر متمایز می کند. مثل جای کارت ویزیت و یا جیبی که در برخی از آنها تعبیه شده است. همچنین سایز پاکت ها. به طور کلی پاکت ها در ابعاد استانداردی همچون A3، A4، B5، FC، پاکت نامه و یا پاکت های سایز کوچک تولید می شود.


یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم های مورد علاقه بسازید.

ورود