• امتیاز خرید شما پس از تغییر وضعیت سفارش به حالت "تحویل داده شد"، به مجموع امتیازهای شما اضافه می گردد.
  • در صورت مرجوع شدن کل یا بخشی از سفارش، امتیاز آن از مجموع امتیازهای شما کسر خواهد شد.
  • امتیازهای کسب شده در باشگاه مشتریان پاپکو، امکان نقد شدن نداشته و تنها می توان برای جوایز تعریف شده از آن استفاده نمود.
  • پس از استفاده کردن امتیاز جهت دریافت جایزه، امکان تغییر و بازگرداندن جایزه یا امتیاز آن وجود ندارد.
  • پاپکو هیچ مسئولیتی در قبال موجودی جوایز تعریف شده در باشگاه مشتریان نداشته و ممکن است موجودی برخی جوایز در طول زمان بدون اطلاع رسانی قبلی به پایان رسیده و تغییر کند.
  • میزان امتیازهای لازم برای دریافت جوایز ممکن است در طول زمان و بدون اطلاع رسانی قبلی تغییر کند.
  • در حال حاضر امتیاز کسب شده از خرید در باشگاه مشتریان پاپکو، تنها برای خرید های حقیقی تعلق می گیرد.
  • امتیازهای کسب شده در باشگاه مشتریان پاپکو به مدت 365 روز پس از تاریخ کسب امتیاز معتبر بوده و پس از آن منقضی خواهد شد.
  • پس از مصرف امتیاز، جایزه انتخابی شما به صورت معمول و همراه با خرید بعدی شما ارسال خواهد شد. در غیر اینصورت به خواست و هزینه مشتری ظرف مدت 2 روز کاری پس از ثبت، برای مشتریان تهران با پیک و برای مشتریان سایر استانها به وسیله پست و یا تی پاکس ارسال خواهد شد.
  • کلیه هزینه های ارسال جوایز به عهده مشتری است.
  • هر گونه تلاش یا استفاده از روشهای غیر متعارف و غیر قانونی برای ایجاد تغییر در میزان امتیازهای کسب شده، منجر به مسدود شدن حساب باشگاه مشتریان خواهد شد.

مقایسه 0

محصولی وجود ندارد

بعدا تعیین می شود ارسال
0 تومان مالیات
0 تومان جمع کل

با احتساب مالیات

مشاهده و تکمیل سبد خرید