در این صفحه میتوانید شهرهای ایران که نمایندگی فعال تی پاکس دارند را بیابید. لازم به ذکر است همواره جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با دفتر مرکزی تی پاکس در تهران به شماره: 0218457 و یا کارشناسان پشتیبانی فروشگاه اینترنتی پاپکو جهت هماهنگی های بیشتر تماس حاصل نمایید.

تیپاکس به مقصد تمامی مرکز استانها ارسال مستقیم دارد. سفارش‌هایی که در محدوده شهر در شهرهای دارای دفتر نمایندگی تیپاکس قرار دارند کالا ها در منزل تحویل داده می‌شوند و تیپاکس برای رساندن آنها، هزینه اضافی دریافت نمی‌کند. مشتریانی که آدرسشان در خارج از شهر مقصد قرار دارد، می‌توانند سفارش خود را از دفتر شعبه شهر مقصد تحویل بگیرند. در حال حاضر، شهرهای زیر دارای دفتر تیپاکس هستند :

ردیفاستانشهرتلفنموقعیت
1اردبیلاردبیل045-33332999راه نزدیک
2اصفهاناصفهان031-32336757راه نزدیک
3اصفهاناصفهان031-33338060راه نزدیک
4اصفهاناصفهان031-34471718راه نزدیک
5اصفهاناصفهان031-36612118راه نزدیک
6اصفهاناصفهان031-37772677راه نزدیک
7اصفهاناصفهان031-95010300راه نزدیک
8اصفهاناصفهان031-95013300راه نزدیک
9اصفهانبادرود و نطنز031-54347790راه نزدیک
10اصفهانخمینی شهر031-33516475راه نزدیک
11اصفهانداران(فریدن)031-57220421راه نزدیک
12اصفهانزرین شهر031-52270885راه نزدیک
13اصفهانسپاهان شهر031-36519920راه نزدیک
14اصفهانشاهین شهر031-45366425راه نزدیک
15اصفهانشهرضا031-53224368راه نزدیک
16اصفهانفولاد شهر031-52646360راه نزدیک
17اصفهانکاشان031-55548681راه نزدیک
18اصفهانگلپایگان031-57429429راه نزدیک
19اصفهاننایین031-46257799راه نزدیک
20اصفهاننجف آباد031-42646669راه نزدیک
21البرزاشتهارد026-37787630راه نزدیک
22البرزفردیس026-36562620راه نزدیک
23البرزکرج026-32209784راه نزدیک
24البرزکرج026-34211486راه نزدیک
25البرزکرج026-34712476راه نزدیک
26البرزکرج026-36553152راه نزدیک
27البرزهشتگرد026-44214817راه نزدیک
28ایلامایلام084-33382737راه دور
29آذربایجان شرقیاهر 041-44237993راه دور
30آذربایجان شرقیبناب041-37724268راه نزدیک
31آذربایجان شرقیتبریز041-32865561راه نزدیک
32آذربایجان شرقیتبریز041-34390521راه نزدیک
33آذربایجان شرقیتبریز041-35262558راه نزدیک
34آذربایجان شرقیتبریز041-36370446راه نزدیک
35آذربایجان شرقیتبریز041-36577400راه نزدیک
36آذربایجان شرقیشبستر041-42429332راه دور
37آذربایجان شرقیصوفیان و شبستر041-42524889راه دور
38آذربایجان شرقیمراغه041-37244333راه نزدیک
39آذربایجان شرقیمرند041-42229122-3راه دور
40آذربایجان شرقیمیانه041-52231654راه نزدیک
41آذربایجان غربیارومیه 044-32351682راه نزدیک
42آذربایجان غربیبوکان044-46264622راه دور
43آذربایجان غربیپیرانشهر 044-44237269راه دور
44آذربایجان غربیخوی044-36252568راه دور
45آذربایجان غربیسلماس 044-35230123راه دور
46آذربایجان غربیماکو 044-34245614راه دور
47آذربایجان غربیمهاباد044-42241170راه نزدیک
48آذربایجان غربیمیاندوآب044-45220662راه نزدیک
49آذربایجان غربینقده 044-35624340راه دور
50بوشهربرازجان077-34223844راه دور
51بوشهربندر دیلم077-33244587راه دور
52بوشهربندر ریگ077-33244587راه دور
53بوشهربندر کنگان077-37214689راه دور
54بوشهربندر گناوه077-33124670راه دور
55بوشهربوشهر077-33530013راه دور
56بوشهرجم077-58420315راه دور
57بوشهرخورموج077-35320166راه دور
58تهراناسلامشهر021-56463047راه نزدیک
59تهرانپاکدشت021-36467285راه نزدیک
60تهرانچهاردانگه021-55260111راه نزدیک
61تهراندماوند021-76341260راه نزدیک
62تهرانرباط کریم021-56431463راه نزدیک
63تهرانشهر ری021-55961456راه نزدیک
64تهرانشهر قدس021-46850244راه نزدیک
65تهرانشهریار021-65242933راه نزدیک
66تهرانورامین021-36280483راه نزدیک
67چهارمحال و بختیاریبروجن038-34220613راه نزدیک
68چهارمحال و بختیاریشهرکرد038-32261371راه نزدیک
69چهارمحال و بختیاریلردگان038-34440144راه نزدیک
70خراسان جنوبیبیرجند056-32226207راه دور
71خراسان جنوبیقاین056-32499144راه دور
72خراسان رضویتربت جام051-52545838راه دور
73خراسان رضویتربت حیدریه051-52274875راه دور
74خراسان رضویسبزوار051-44298195راه نزدیک
75خراسان رضویفریمان051-34639162راه دور
76خراسان رضویقوچان051-47237136راه دور
77خراسان رضویمشهد051-32404664راه نزدیک
78خراسان رضویمشهد051-36012551-2راه نزدیک
79خراسان رضویمشهد051-37114352راه نزدیک
80خراسان رضویمشهد051-38458650راه نزدیک
81خراسان رضویمشهد051-38556767راه نزدیک
82خراسان رضویمشهد 051-33415755راه نزدیک
83خراسان رضوینیشابور 051-43217915راه نزدیک
84خراسان شمالیبجنورد058-32226693راه دور
85خراسان شمالیشیروان058-36232294راه دور
86خوزستاناندیمشک 061-42624449راه نزدیک
87خوزستاناهواز061-32935757راه نزدیک
88خوزستاناهواز061-33772146راه نزدیک
89خوزستاناهواز061-35508516راه نزدیک
90خوزستانایذه 061-43650366راه دور
91خوزستانآبادان061-53228638راه دور
92خوزستانبهبهان061-52725182راه دور
93خوزستاندزفول061-42421445راه نزدیک
94خوزستانرامهرمز 061-43523799راه دور
95خوزستانشوش دانیال061-42823624راه نزدیک
96خوزستانشوشتر061-36227994راه نزدیک
97خوزستانماهشهر061-52340676اکسپرس
98زنجانابهر024-35233695راه نزدیک
99زنجانزنجان024-33333999راه نزدیک
100سمناندامغان023-35253514راه نزدیک
101سمنانسمنان023-33452727راه نزدیک
102سمنانشاهرود023-32348494راه نزدیک
103سمنانگرمسار023-34240560راه نزدیک
104سیستان و بلوچستانچابهار (چاه بهار)054-35332821اکسپرس
105سیستان و بلوچستانزاهدان054-33443455راه دور
106فارساستهبان071-44361656راه دور
107فارساقلید071-44531366راه نزدیک
108فارسآباده071-44361656راه نزدیک
109فارسجهرم071-54445900راه دور
110فارسداراب071-53544559راه دور
111فارسشیراز071-32331526راه نزدیک
112فارسشیراز071-32335788راه نزدیک
113فارسشیراز071-32362896راه نزدیک
114فارسشیراز071-36204005راه نزدیک
115فارسشیراز071-36219987راه نزدیک
116فارسشیراز071-37742520راه نزدیک
117فارسشیرازراه نزدیک
118فارسفسا071-53312009راه دور
119فارسکازرون071-42330137راه دور
120فارسلار071-52252330راه دور
121فارسلامرد071-52726710راه دور
122فارسمرودشت071-43327892راه نزدیک
123فارسنورآبادممسنی071-42521350راه دور
124فارسنی ریز071-53841058راه دور
125قزوینبویین زهرا028-34222139راه نزدیک
126قزوینتاکستان028-35241717راه نزدیک
127قزوینشهر صنعتی البرز028-35729121راه نزدیک
128قزوینقزوین028-33352207-9راه نزدیک
129قمقم025-36623039راه نزدیک
130کردستانسقز087-36226338راه دور
131کردستانسنندج087-33284035راه نزدیک
132کردستانقروه087-35247233راه نزدیک
133کردستانمریوان087-34524727راه دور
134کرمانبافت034-42428881راه نزدیک
135کرمانبم034-44316610راه دور
136کرمانجیرفت034-43262042راه دور
137کرمانرفسنجان034-34325188راه نزدیک
138کرمانزرند034-33429880راه نزدیک
139کرمانسیرجان034-42281180راه دور
140کرمانشهر بابک034-34121745راه نزدیک
141کرمانکرمان034-32528891راه نزدیک
142کرمانکهنوج034-43230021راه دور
143کرمانشاهاسلام آباد غرب083-45242885راه دور
144کرمانشاهسرپل ذهاب083-42226965راه دور
145کرمانشاهکرمانشاه083-38381475راه نزدیک
146کهگیلویه وبویراحمددهدشت074-32268745راه دور
147کهگیلویه وبویراحمدگچساران074-32230156راه دور
148کهگیلویه وبویراحمدیاسوج074-33346309راه دور
149گلستانآزادشهر017-35729121راه نزدیک
150گلستانآق قلا017-34530255راه نزدیک
151گلستانعلی آبادکتول017-34220800راه نزدیک
152گلستانکردکوی017-34334046-7راه نزدیک
153گلستانگالیکش017-35833633راه دور
154گلستانگرگان017-32229240راه نزدیک
155گلستانگنبد کاووس017-33226755راه نزدیک
156گیلانانزلی013-44513149راه نزدیک
157گیلانآستارا013-44815505راه نزدیک
158گیلانآستانه اشرفیه 013-42137375راه نزدیک
159گیلانرشت013-33424353راه نزدیک
160گیلانرشت013-33463847راه نزدیک
161گیلانرشت013-33582262راه نزدیک
162گیلانرضوانشهر 013-44621490راه نزدیک
163گیلانرودسر013-42611811راه نزدیک
164گیلانصومعه سرا و فومن013-44338500راه نزدیک
165گیلانلاهیجان013-42348001-2راه نزدیک
166گیلانلنگرود013-42555317-8راه نزدیک
167گیلانهشتپر (تالش)013-44221524راه نزدیک
168لرستانازنا066-43424490راه نزدیک
169لرستانالیگودرز066-43349934راه نزدیک
170لرستانبروجرد066-42624464راه نزدیک
171لرستانخرم آباد066-33262365راه نزدیک
172لرستاندورود066-43244777راه نزدیک
173لرستانکوهدشت 066-32640451راه نزدیک
174مازندرانآمل011-43232005راه نزدیک
175مازندرانبابل011-32194980راه نزدیک
176مازندرانبابلسر011-35330857راه نزدیک
177مازندرانبهشهر011-34524811راه نزدیک
178مازندرانتنکابن011-54227450راه نزدیک
179مازندرانچالوس011-52222679راه نزدیک
180مازندرانرامسر011-55261500راه نزدیک
181مازندرانساری011-33324864راه نزدیک
182مازندرانفریدونکنار011-35650342راه نزدیک
183مازندرانقائم شهر011-42261365راه نزدیک
184مازندرانمحمودآباد011-44742098راه نزدیک
185مازندراننکا011-34733470راه نزدیک
186مازندراننور011-44514653راه نزدیک
187مرکزیاراک086-34055411راه نزدیک
188مرکزیتفرش086-36231011راه نزدیک
189مرکزیخمین086-46230651راه نزدیک
190مرکزیدلیجان086-44226010-1راه نزدیک
191مرکزیساوه086-42425774راه نزدیک
192مرکزیمحلات086-43232222راه نزدیک
193هرمزگانبستک076-44325003راه دور
194هرمزگانبندرعباس076-32222176راه دور
195هرمزگانعسلویه077-37264794اکسپرس
196هرمزگانقشم076-35244467اکسپرس
197هرمزگانکیش076-44458754-5اکسپرس
198هرمزگانمیناب076-42230650راه دور
199همداناسد آباد081-33113711راه نزدیک
200همدانتویسرکان081-34941851راه نزدیک
201همدانملایر081-32230238راه نزدیک
202همداننهاوند081-33239207راه نزدیک
203همدانهمدان081-32654709راه نزدیک
204یزدمیبد035-32323312راه نزدیک
205یزدیزد035-35256024راه نزدیک
مقایسه 0

محصولی وجود ندارد

بعدا تعیین می شود ارسال
0 تومان مالیات
0 تومان جمع کل

با احتساب مالیات

مشاهده و تکمیل سبد خرید