دفتر یادداشت 10X10

عکس ندارد، ويژگي ناقص در سه زبان


زبان عربي ترجمه نشده است(عنوان و يژگي ها)

New product

إضافة للمقارنة

 
تفاصيل
نوع خط کشی یک خط
حجم 10x10 mm
استعمال نوشتن پیام و نت برداری
التعبئة کارتن 36 جلد
نوع کاغذ کاغذ یادداشت

اكتب تعليق

دفتر یادداشت 10X10

عکس ندارد، ويژگي ناقص در سه زبان


زبان عربي ترجمه نشده است(عنوان و يژگي ها)

اكتب تعليق

منتجات تم شراؤها من نفس العملاء:

مقارنة 0